Setkání klaunů a aktivistů:

Mezinárodní performativní a aktivistický projekt N.A.Toˇ - "Nose Assembly for Tomorrowˇ"!

N.A.Toˇ je série dílen, plén, seminářů a přednášek s veřejným happeningem. Jedná se o mezinárodní setkání aktivistek*aktivistů a performerek*performerů.
První série se odehreje mezi 23. a 26. březnem v Brně (N.A.Toˇ #1), část programu (dílny, semináře) o klaunství a aktivismu budou přístupné široké veřejnosti. Program veřejné čáti naleznete níže na této stránce.

N.A.Toˇ navazuje na projekt Atlas, v rámci kterého performer Florent Golfier jako klaun-aktivista Atlas nabízel lidem na svých vedených procházkách, aby si nasadili nos a stali se členy klaunokratického „Nose Assembly for Tomorrow“ - (Shromážděním nosů pro budoucnost). Různá další setkání ho dovedla k tomu, aby vytvořil širší síť setkávající performery*performerky a aktivistky*aktivisty.

Síť N.A.Toˇ se bude pomalu rozrůstat prostřednictvím jednotlivých setkání. V průběhu roku 2023 se budou konat shromáždění v Brně (CZ): N.A.Toˇ #1, v Maria Schutz (AT): N.A.Toˇ #2 a v Budapešti (HU): N.A.Toˇ #2. Tým N.A.Toˇ pro každé shromáždění zvlášt vyhlašuje otevřenou výzvu, do níž se přihlašují zájemci a zájemkyně. Každé shromádění N.A.Toˇ je pak intenzivní událostí skládající se z dílen, diskuzí, přednášek a plén. Část každého shromáždění je pak otevřena veřejnosti.

N.A.Toˇ #1 / Brno

📆 Kdy se N.A.Toˇ #1 odehraje a co je náplní projektu?

První setkání N.A.Toˇ #1 se bude konat od 23. do 26. března v Brně, hostitelem je Terén - Pole performativního umění. Program se skládá ze čtyřdenního soustředění, během kterého se uskuteční dva semináře, tři workshopy a intervence ve veřejném prostoru v podobě happeningu v ulicích Brna.

Veřejně přístupná část programu:

🥁 Další události pro účastníky (neveřejná část):

  • workshop Rhythms of Resistance (RoR) vedený členy RoR z Vídně
  • klaunský workshop ve veřejném prostoru vedený profesorem JAMU Pierre Nadaud
  • klaunsko-aktivistický workshop pod vedením klauna Atlase (Florent Golfier) a klauna Röschti (Lauritz Mori, Švýcarsko), inspirovaný CIRCA - Clandestine Insurgent Rebel Clown Army (Tajná povstalecká klaunská armáda).
  • aktivistický workshop vedený členy skupiny Limity jsme my!
  • vhled do vývoje aktivistických komunit, jako jsou RoR a CIRCA
  • otevřený panel, na kterém účastníci sdílejí své vize, zkušenosti a znalosti
  • plenární zasedání, která povedou členové skupiny Theater of the Oppressed (Resilient Revolt) z Vídně a Jakub a Barbora Liškovi, redaktoři českého časopisu CEDIT

🍀 Financování projektu a na co ještě sháníme prostředky?

Projekt N.A.Toˇ je financován ze zdrojů Národního plánu obnovy a celoroční činnosti spolku tYhle.

Jsme za tuto podporu moc vděční, ale kromě výše popsaných aktivit se snažíme pokrýt další náklady pro našich dvacet účastníků. Vyhýbáme se účastnickému poplatku, abychom umožnili účast všem bez ohledu na jejich finanční situaci. Na toto potřebujeme vaši pomoc!

 

Vaším darem chceme pokrýt:

  • ubytování pro zahraniční účastníky a lektory - přes dvacet lidí na čtyři dny v Brně. Někteří účastníci potřebují samostatné ubytování - rodiny s dětmi nebo kojící
  • jídlo pro všechny účastníky projektu, kterých není málo - k tomu nám pomůže catering Tři Ocásci v Brně, který je #fairtrade #bio #local #seasonal #vegan #hateFree, což je to součástí naší filozofie a Good Karma Catering v Brně

🫐 Kdo jsme?

Jsme organická skupina mezinárodních umělců, kteří pod uměleckým sdružením tYhle vytvářejí projekt N.A.Toˇ. tYhle je platforma pro vyjádření prostřednictvím performance, tance, fyzického divadla a vizuálního umění. Jsou to umělci, kteří sdílejí podobný pohled na současné umění: je třeba experimentovat a překonávat hranice.

Vašeho příspěvku si nesmírně vážíme!
Máte naše velké DÍKY!

Laura Brechmann, Florent Golfier, Ondřej Holba, Barbora Liška, Jakub Liška a Roman Zmrzlý.

Laura Brechmann vystudovala Filmová, divadelní a kulturní studia a evropskou literaturu na Johannes-Gutenberg Universität v Mohuči a Scénický výzkum na Ruhr-Universität v Bochumi. V letech 2018 a 2021 pracovala jako výzkumná asistentka v oborodu divadelních studií na JGU Míšeň. Ve svém výzkumu se zaměčuje na esejistický výzkum, umělecké metodologie, vztah performance a filosofie a artistic research. Je aktivní umělkyní v Německu, Rakousku a České republice. Od jara 2021 je součástí projektu PEEK - Navigating Dizziness Together (2021-2023).

Florent Golfier je performer, choreograf a aktivista narozený ve Francii, v současnosti působí v České republice. Studoval činohru v Nancy a následně v ateliéru Klaunské, scénické a filmové tvorby na brněnské JAMU. Spolu s Lukášem Karáskem, Marií Gourdain a Zuzanou Režnou založili kolektiv fyzického divadla tYhle, v němž se jako performer nebo choreograf podílel na tvorbě deseti inscenací. Spolupracoval s choreografy jako Karine Ponties, Kitt Johnson, Vít Neznal, Linda a Mathias Straub a Ondřej Holba. Florent hledá způsoby, jak propojit iniciativy napříč obory. Jeho projekt Babylonská trilogie pokračuje sérií pohybově-lingvistických laboratoří, která vzniká ve spolupráci s česko-německou psycholingvistkou Barbarou Mertins Ph.D. Jeho environmentální artivistický site-specific klaunský sólový projekt Atlas propojuje uměleckou a klima-aktivistickou sféru a objevuje se jak na festivalech, tak na klimakempech a dalších protestních akcích.

Ondřej Holba je kontaktní žonglér. Ve spolupráci s finskou režisérkou a klaunkou Herne Väätäinenem vytvořil autorské inscenace Still Life a And Who is Useless Now?. Těžiště jeho práce spočívá v současném cirkusu a starém pantomimickém umění, v současnosti se zajímá o roboty a umělou inteligenci. Jeho tvorba je inspirována filozofickými otázkami týkajícími se umělé inteligence, umění, hudby a použití světla, jakož i kombinací všech těchto oblastí.

Barbora Liška vystudovala germanistiku a divadelní studia na MU. Zabývá se performancí, pohybovým a tanečním divadlem. Zapojuje se do programů popularizujících divadlo na středních školách, podílela se na juniorské univerzitě DF JAMU a dělá lektorské programy v HaDivadle. V současné době vede divadelní laboratoř CED_observer a je externí redaktorkou CEDITu.

Jakub Liška vystudoval dramaturgii na JAMU. V současné době studuje doktorské studium na KDS MU. Ve svém výzkum se zaměřuje na sociologii divadla, zvláště na institucionální, sociální a kulturní podmínky, které ovlivňují divadelní dramaturgii. Je redaktorem CEDITu.

Roman Zmrzlý má zkušenosti s produkci v prostředí televize, filmu i divadla. Vystudoval Filmovou školu v Písku a poté Divadelní fakultu Janáčkovy akademie múzických umění, obor produkce. Spolupracuje na řadě projektů jako produkční či dokumentarista a filmař na volné noze. Pracuje pro Paměť národa jako produkční a dokumentarista. Či se věnuje svým dokumentárním filmům a rozhlasovým dokumentům pro Český rozhlas.

Fotky z projektu Atlas

Projekt je financován Evropskou Unií v rámci programu Národní plán obnovy.