Menu cz / en / fr

tYhle / i fyzické divadlo

Kolektiv umělců generace Y zabývající se současným pohybovým a vizuálním uměním.

Skupina tYhle vznikla z neplánovaných uměleckých setkání. tYhle jsou děti přelomu tisíciletí, děti globalizace s rozdílnými kořeny, které spojuje zvědavost, ctižádost a smysl pro nečekaná překvapení, se kterými pak tvoří. Zkušenosti, ze kterých rosteme a místa, z nichž jsme přišli, jsou různá, ale našli jsme společný jazyk - ve fyzickém divadle.

tYhle jsou

Florent Golfier

Francouzský performer a transformer se narodil v Nancy ve Francii, kde studoval nejdříve činohru a pak se dostal do Ateliéru klaunské, scénické a filmové tvorby na JAMU v Brně, kde se začal věnovat fyzickému divadlu a modernímu tanci. Kromě sólového autorského představení Umbilicus (2014) spolupracuje od roku 2013 s Lukášem Karáskem. Spolu dávají vzniku inscenacím Tešlon a Frkl, Les Fantômes a Pierer, která jsou uváděna nejen na českých scénách, ale i v zahraničí. Dále se jako interpret objevuje v inscenacích, jako jsou Pisum Sativum (Karine Ponties, 2012), Anatomie těla v tanci (Carlo Locatelli 2014), Mimo provoz (Vít Nezval, 2015), „12“ (Kitt Johnson, 2015) a v rámci spolku tYhle v představení Un (Marie Gourdain, 2016).

Stránky Marie Gourdain /en/

Marie Gourdain

Výtvarnice, scénografka a režisérka původem z Paříže žije od roku 2010 v Praze. Vystudovala filmovou animaci na francouzské École National Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD). V rámci studia absolvovala Erasmus na VŠUP v Praze. Za svou výtvarnou a sochařskou práci získala cenu Frédéric de Carfort Paris (2011) a cenu pro sochaře ENSAD Paris (2009). 
V České republice spolupracovala při výrobě animovaných filmů studií Hafan Film a Anifilm. Jako scénografka se podílela na vzniku představení Different? (Barbora Látalová a Zdenka Svíteková, 2016), IMAGO (Lucie Kašiarová, 2014), site-specific eventu festivalu KoresponDance (Dominique Boivin a Jean Gaudin, 2014-2016) a Pisum Sativum (Karine Ponties, JAMU 2012). Dále pracuje a rozvíjí svůj talent v týmech ve Francii a Švýcarsku. V roce 2016 odpremiérovala svůj režijní taneční debut UN, ve kterém navíc vedle Florenta Golfiera sama performuje. V rámci spolku tYhle mimo inscenaci UN připravuje i scénografii k projektu Výš. 

Stránky Lukáše Karáska

Lukáš Karásek

Byl posluchačem Pierra Nadaud v ateliéru Klaunské, scénické a filmové tvorby na JAMU v Brně, předtím odmaturoval na Waldorfském lyceu v Ostravě. Během studií zakusil tvorbu s Alešem Janákem a Irinou Andrejevou z Teatr Novogo Fronta či Karin Ponties z Dam de Pic. Zúčastnil se také stáže Commedia dell’arte s Giovannim Fusetti ve Florencii. O tématu herectví v komedii a herectví s maskou napsal bakalářskou práci. Absolvoval (2013) inscenací Tešlon a Frkl, kterou vytvořil společně s Florentem Golfierem. Po studiích společně s Florentem Golfierem založil uskupení tYhle, kterému se věnují společně s Marii Gourdain a Zuzanou Režnou. Mimo tYhle vede dílny masek v ateliéru, který vystudoval, účinkuje v anglickém vzdělávacím divadle a dva roky tesařil.

Zuzana Režná

Zuzana Režná se přes dlouholetý radostný tanec v uskupeních Malé f a Filigrán dostala ke scénickému svícení. V současné době dokončuje studium Světelného designu na Divadelní fakultě brněnské JAMU, kde pracovala na mnohých projektech Ateliéru fyzického divadla. Během studia se také účastnila kontinuálních workshopů Institutu světelného designu v Praze a absolvovala pracovní stáž u Sasha Waltz & Guests Company v Berlíně.
Představení Pisum Sativum belgické choreografky Karine Ponties, na jejíž tvorbě se podílela, ji svedlo dohromady s Marií Gourdain, Lukášem Karáskem a Florentem Golfierem, se kterými začala spolupracovat pod nově vzniklým uskupením fyzického divadla tYhle.

Soňa Alexová

Studentka Divadelního manažerství se zaměřením na produkční management na Divadelní fakultě brněnské JAMU. V rámci studia má za sebou mnoho úspěšných projektů, od organizace nejrůznějších kulturních akcí, vernisáží, hudebních večerů a teambuildingů až po produkci divadelních představení. Nejvýznamnějším školním projektem je organizace Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER, kde v rámci sekce Off-program organizovala workshopy a večerní programy, v sekci Hosté, porota a účastníci se starala o zahraniční soubory a hosty, a na závěr sekci Fundraising vedla jako svůj absolventský projekt. Momentálně je členkou dvou zapsaných spolků, přičemž spolku tYhle spravuje účetnictví, stará se o rozpočty, vyúčtovává dotace a dělá produkci vybraným projektům spolku.

Simona Vičarová

Po studiích anglické a francouzské filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci působila jako projektová koordinátorka v překladatelské agentuře v Brně. Již od mládí je ale silně spjata s olomouckým Divadlem na cucky (zřizovatelem je DW7, o.p.s.), kde působila nejprve jako herečka, poté překladatelka a v současné době především jako jeho produkční. Pro tYhle produkčně zajišťuje představení Un. Tihle tYhle jsou jasná srdcovka!