Menu cz / en / fr

Zápas s jazykem - Babylonská trilogie

Florent Golfier

Zápas s jazykem je prvním dílem většího projektu Florenta Golfiera s názvem Babylonská Trilogie. Jedná se o dlouhodobý výzkum tématu jednojazyčnosti a mnohojazyčnosti, který vyústí v tvorbu tří inscenací.

První díl: Zápas s jazykem
Premiéra: 12. a 13. prosince 2019, Divadlo na cucky, Olomouc
Pražská premiéra: 8. června 2020, PONEC - divadlo pro tanec, festival TANEC PRAHA

"Mluvený jazyk je tělo, je živým stvořením, jehož fyziognomie je dělaná ze slov a jehož orgány a vnitřnosti jsou lingvistické. Prostředí ve kterém žije toto stvoření je místem vysloveného i nevysloveného" John Berger Confabulations.

Zápas s jazykem je výzkum na pomezí lingvistiky, vytvárného a scénického umění, který se snaží lépe porozumět kreatuře, o které hovoří John Berger a vyzývá ji k tanci. V tomto novém projektu se performer a choreograf Florent Golfier zabývá tématem jednojazyčnosti, která je průnikem potřeby pravidel a zároveň potřeby svobody. Současně je průnikem normativního jazyka a jeho mnohotvarým a neovladatelným používáním. Skrze pohyb a zvuky vyzývá normu, hraje si s výslovností a přetváří ji. Dává přednost absurditě projevu před prázdnými řečmi. Chce se zbavit předurčených směrů a svým celým tělem křičet a tím tak deklarovat své právo měnit zaběhnuté pořádky.

Tvůrčí tým:

Námět, choreografie, interpretace: Florent Golfier
Dramaturgie a konzultant choreografie: Peter Šavel
Scénografie: Marie Gourdain
Světelný design: Zuzana Režná
Zvuková dramaturgie: Ian Mikyska
Lingvistická konzultace: Prof. Dr. Barbara Mertins

Podpora projektu

Partneři projektu

Projekt je v roce 2019 finančně podpořen Magistrátem hlavního města Prahy, Státním fondem kultury České republiky a městem Brnem.

Projekt vzniká v koprodukci s DW7 - Divadlo na cucky v Olomouci, s festivalem TANEC PRAHA a s Schloss Bröllin e.V.

Další partneři projektu

Kulturní centrum Cooltour v Ostravě, Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, Zámek Žďár nad Sázavou, Cirqueon, Švestkový Dvůr v Malovicích, «le Dancing » ve Val-de-Reuil (FR), laboratoř psycholingvistiky technické univerzity v Dortmundu (Technische Universität Dortmund), Ministerstvo školství, vědy a kultury Meklenbursko-Přední Pomořanska, kráj Vorpommern-Greifswald a Johan centrum – Moving Station v Plzni.

Partneři projektu Partneři projektu