Atlas

Rod: Homo deus
Pohlaví: *
Výška: 178 cm
Váha: cca 63 kg
Genealogie: vnuk Gaii (země) a Úrana (nebe) a pravnuk Chaosu
Životní prostředí: žije v blízkosti odpadkových košů nebo stromů
Věděcký název: klaunos aktivistum

Atlas / foto: Simona Rybová

Atlas je subverzivní chameleon. Je to multipolární klaun s tisíci nosy. Má obrovskou potřebu komunikace a kontaktu s dalšími lidmi, se nimiž hledá příležitosti k nekontrolova(tel)nému dialogu. Atlas je ale taky jen Atlas, ztracený mýtus, který hledá náhradu. Je to loudavý klaun hledající smysl v přehlceném světě.

Vše, co Atlas najde, shromažďuje ve svých prokrabstinačních složkách.

Projekt Atlas je několikadenní zásah do veřejného prostoru složený z různých setkání s klaunem Atlasem: otevřených úředních hodin, procházek v malých skupinách a závěrečneho performativního rituálu, který nese stopy všech předchozích setkání (popis viz níže). Délka zásahu klauna-aktivisty Atlase do veřejného prostoru je flexibilní a přizpůsobuje se jednotlivým prostorům a kontextům.

Autor, performer: Florent Golfier-Brechmann
Spoluautoři, dramaturgové: Laura Golfier-Brechmann, Ondřej Holba
Produkce: tYhle, Ludmila Šindlerová
Partneři projektu: Studio ALTA, Rezi.dance Komařice, Moving Station Plzeň, Terén
Poděkování: Lukáš Karásek, Jana Vaverková, členové organizace Místní místním Filip, Eva a Jirka

Premiéra projektu Atlas se uskutečnila v ulicích Brna od 12. do 15. října 2021.

Otevřené úřední hodiny

Během otevřených úředních hodin přijímá Atlas kolemjdoucí návštěvníky ve své improvizované kanceláři u koše a vyzývá je k dialogu, hře nebo kreslení na ekologická a sociální témata.

Délka otevíracích hodin je variabilní.

Vedené procházky

Klaun Atlas vede site-specific procházku městem, během níž se návštěvnictvo dozví více o klaunském aktivismu. Zjistí, jak se lze spřátelit s holuby, stromy a dalšími bytostmi, jak provést stávku proti gravitaci (gravity strike) a jak by se koncepty klaunokracie a sociálního polystyrenu mohly stát nástroji systémové změny, kterou svět tak akutně potřebuje.

Délka jedné vedené procházky je přibližně 60 minut.

Závěrečný performativní rituál

Klaun Atlas společným rituálem oslavuje všechna setkání posledních dnů a všechnu inspiraci, která při nich vznikla. Rituál směřuje ke kolektivnímu uvědomění antropocentrismu a individualismu naší kultury a motivuje účastnictvo ke společenské transformaci.

Další varianty projektu:

Atlas - mobilní kancelář

Pokud chcete, Atlas přijede se svou polystyrenovou kanceláří přímo za vámi. Zajímá ho, co děláte, co řešíte a co chcete změnit. S radostí vám ukáže své rodinné album, seznámí vás se svými kamarády a příbuznými nebo vám představí svůj koncept sociálního polystyrenu. Při troše štěstí si spolu můžete i zahrát nebo společně vytvořit nový způsob stávky proti gravitaci (gravity strike). Neváhejte ho oslovit na atlasatlas@posteo.net.

Klaunsko-aktivistický workshop

Workshop se pohybuje na pomezí aktivismu, intervence a (klaunské) performance. Nabízí pestrou sadu performativních a aktivistických cvičení, s jejichž pomocí si účastnictvo může hledat vlastní cestu ke klaunství. Heslo zní „Váš klaun je stejně individuální jako vy“, takže nejsou žádná omezení kromě vaše vlastní imaginace. Workshopu se mohou zúčastnit všichni zájemci, předchozí zkušenosti nejsou nutné. Workshopy mohou být vedeny češtině nebo angličtině podle potřeb účastnictva.

Nose Assembly for Tomorrowˇ

Na projekt Atlas navazuje projekt N.A.Toˇ – Nose Assembly for Tomorrowˇ. Jedná se o mezinárodní síť, v rámci níž se setkávají aktivistiky*aktivisti, klaunky*klauni a performerky*performeři a sdílejí své zkušenosti s vytvářením překvapivých, zábavných i zlobivých forem občanského aktivismu. Kromě workshopů, přednášek a diskusí se v rámci N.A.Toˇ a v návaznosti na něj odehrávají další performativní a klaunské výstupy a happeningy.

Grantová a další podpora projektu

Projekt vznikl v roce 2021 za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, magistrátu hlavního města Praha, magistrátu města Brna a Státního fondu kultury.

V roce 2024 byl projekt realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy v rámci projektu tYhle na cestách.