Pohybové dílny a workshopy

Skupina tYhle pořádá různé druhy pohybových a divadelních dílen či workshopů.
Lektoři Florent Golfier a Lukáš Karásek se zaměřují na párovou akrobacii v kombinaci s kontaktní improvizací, využívání veřejného prostoru v performancích či na vztah prostoru a těla.

Délkou se dílny liší, od jednodenních po celotýdenní tvůrčí workshopy. Dílny pořádáme nepravidelně, ty veřejně přístupné vypisujeme na této stránce, případně nás sledujte na sociálních sítích pro aktuální informace. Pakliže máte zájem o to, abychom pro vás vedli či uspořádali dílnu, kontaktujte nás na e-mail: info@tyhle.cz