Mu---Tation

Jak mu---tovat naše myšlení, hodnoty a pohled na svět v nezastavitelném cyklu života a v době, kdy je myšlenka zásadní změny všudypřítomná? Inscenace Mu---Tation prozkoumává možnosti transformace těla, úplného zředění bytí, ale i myšlenku stvoření bytosti od nuly, složené z různých kousků. Je možné, aby tělo, jak ho známe, zmizelo? Nebo aby bylo jiné? Jako když se housenka promění v motýla, rozpadne se na své elementární částice a přemění se podle jiného plánu, jiné architektury? Francouzská choreografka Marie Gourdain pomocí tří performerů pracuje na velké metamorfóze, která projde několika po sobě jdoucími reinkarnacemi.

Choreografie, scénografie: Marie Gourdain
Účinkující: Sabina Bočková, Radim Klásek, Matthew Rogers
Světelný design: Zuzana Režná
Hudba: Sára Vondrášková
Kostýmy: Martina Stieglerová
Výroba objektů: Magdaléna Vrábová
Technologie a výroba: Štěpán Hejzlar, Hynek Petrželka
Produkce: tYhle
Koprodukce: Tanec Praha / PONEC - divadlo pro tanec, Studio ALTA
Partneři: REZI.DANCE Komařice

Video dokument: Dominik Žižka
Fotky: Vojtěch Brtnický

On-line premiéra: 14. 12. 2020
Plánovaná živá premiéra: 11. 10. 2021

Dokument o vzniku inscenace

Podpora projektu

Projekt Mu—Tation vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Statutárního města Brna, Hlavního města Prahy, Státního fondu kultury a Tance Praha.