Blurrylingualism – setkání mezi jazyky

Blurrylingualism, zkoušení

Projekt Blurrylingualism – setkání mezi jazyky začal v roce 2023 uměleckým výzkumem, který vedli performativní umělci Florent Golfier-Brechmann, Bartosz Ostrowski a Michaela Dašková. Jejich cílem bylo prozkoumat jazykové koncepty prostřednictvím choreografické praxe. Umělci zkoumali fyzickou reakci na jazykové “neporozumění”. Chtěli přitom dekonstruovat existující jazykové předsudky a také navrhnout alternativní tělesné reakce na situace jazykového neporozumění. Jejich výzkum přitom vycházel z poznámek The Threshold Theory R. Land, z konceptu code-switching (střídání kódů) a ze zkušeností s vícejazyčností.

Tato spolupráce je pokračováním dlouholetého mezioborového zaměření Florenta Golfiera-Brechmanna a Bartosze Ostrowskiho na tanec a jazykovědu (Zápas s jazykem 2019, Babel the resonance of language 2019, Babylonská laboratoř 2020-2022) a uměleckého výzkumu Michaely Daškové na analýzu veřejných projevů (This is not about me, 2021).

Výzkumná spolupráce týmu s Workshop Foundation Budapest měla interdisciplinární charakter. Celý proces facilitovala polská kurátorka Anna Majewska, která se v něm zaměřila na hloubkou reflexi kolektivity. Umělci během spolupráce navázali dialog s tanečnicí-lingvistkou dr Joannou Pędzisz, která do projektu vnesla poznatky ze svého výzkumu. Light-deisignérka Zuzana Režná pak v rámci studiové práce pomohla prozkoumat možnosti performativního ztvárnění vybraných námětů a konceptů.

Během svého výzkumu umělci vyvinuli několik praktik založených na žonglování s tanečními a lingvistickými kódy a instrukcemi:

  • Etymologický strom – grafická hra, ve které skupina diváků a tanečníků pracuje s vybranými termíny a na základě jejich vizuálního znázornění, jejich vokalizace a sémantického či sémiotického významu, odhaluje jejich předky a potomky.

  • Polyfonia – vokální hra založená na kolektivním synchronním opakování slova, které skupina pomalu proměňuje v jiné slovo, opět kolektivně opakované. Výsledkem hry je kolektivní poezie čerpající z jazyků a asociací všech zúčastněných.

  • DoSay – hravá partitura, během níž dochází k přesunu od fyzického pohybu (participant 1) k deskriptivnímu překladu tohoto pohybu (participant 2) a k následné rekonstrukci tohoto pohybu participantem (participant 3), který původní pohyb nezná. Témata/ústřední body popisu jsou: fyzikalita pohybů, pocity, které přinášejí, vztah k prostoru, asociace a poetické interpretace všech výše zmíněných. V konečném důsledku tak vzniká zvláštní somatický stav ztělesněné reflexe jazyka a pohybu.

  • TongueTalk – spontánní/improvizovaný projev (talk) vycházející ze struktury materiálů vypracovaných v rámci poetické či spekulativní etymologie (případně z Etymologického stromu nebo Polyfonie), má podobu přednášky, v níž se řeči a pohyb různorodě vrství.

Umělci během výzkumu rozvíjeli také pohybové partitury pracující s paraverbální komunikací nebo je vytvářeli na základě komentovaného čtení a modality ztělesňování cizojazyčných frází.

Časová osa výzkumu s dalšími materiály je k dispozici online.

Sdílení výzkumu s veřejností

Blurrylingualism – Open studio, 18. února 2023, Grabo200 studio, Budapešť
Blurrylingualism – Open studio, 27. července 2023, TRAFO studio, Budapešť Rezidence byla realizována s podporou programu Performing Artists Residency Visegrad Fund a grantu na mobilitu Culture Moves Europe.

Rozvoj projektu v roce 2024

V roce 2024 se projekt zaměří na sdílení a publikaci výsledků dosavadního výzkumu. Tým umělců vytvoří soubor nástrojů (toolkit), který shrne dosavadní poznatky a který bude možné sdílet s dalšími uměleckými odborníky i se širší veřejností, která by chtěla hravě experimentovat s vícejazyčností.

Prezentace výsledků se odehraje v rámci události nazvané Toolkit launch, představení publicke doprovázené workshopem, na němž si návštěvníci budou moci vyvinuté choreografické nástroje vyzkoušet. Celá událost bude pozvánkou do "jazykového skleníku", kde se pěstují nové způsoby znalosti a kde se pečuje o rozmanitost.

Tvůrčí tým:

Autoři a performeři: Bartosz Ostrowski, Florent Golfier, Michaela Dašková
Light design a co-research: Zuzana Režná
Facilitátorka kolektivního procesu: Anna Majewska
Lingvistická konzultantka: dr hab. Joanna Pędzisz (UMCS Lublin)

Poděkování: Ágnes Kertész, Laura Golfier-Brechmann, Dorottya Mátravölgyi, Gergely Talló, Tímea Laza, Rhythms of Resistance Budapest, Anna Biczók, Viktor Szeri. Zuzanna Berendt, prof. Barbara Mertins, Markéta Perroud.

Partneři: University of Marie Curie Skłodowska v Lublani (UMCS), Krakowskie Centrum Choreograficzne, Visegrad fund, Culture Moves Europe program, Workshop Foundation (HU), Adam Mickiewicz Institute ve Varšavě

Toto dílo bylo vytvořeno s finanční podporou Evropské Unie. Názory v něm prezentované nemohou být chápány jako oficiální názory Evropské Unie.