4*8+Y≠?

site-specific premiéra pro festival 4+4 dny v pohybu

V opuštěných prostorách funkcionalistického Domu uměleckého průmyslu na Národní třídě se zabydlelo několik podivuhodných bytostí. Přestože jejich těla vypadají jako lidská, jejich hlavy nabývají různých geometrických tvarů a jejich pohyb také úplně nepřipomíná pohyb lidí. Každá z těchto bytostí má totiž uvnitř sebe symbionta, vnitřního živočicha či rostlinu, který její život svou přítomností ovlivňuje.

V jednotlivých pokojích opuštěné budovy funkcionalistického paláce, který byl dříve sídlem Ústředí lidové umělecké tvorby a centrem designu moderní každodennosti, budete moci zakoušet hranici, jež lidský a nelidský svět spojuje i rozděluje. Budete moci nahlédnout do světů známých a zároveň v něčem cizích. A možná najdete svého vlastního symbionta, svého vlastního partnera žijícího mimo lidskou realitu.

Spolek tYhle vytvořil tento site-specific zásah do chátrajícího paláce přímo pro festival 4+4 dny v pohybu. Projekt po delší době spojil k tvorbě všechny členy spolku – Florenta Golfiera, Marie Gourdain, Lukáše Karáska a Zuzanu Režnou.

jediná čtyři uvedení:

4*8+Y≠? - site-spcific 12. října v 18.00 Praha, Divadlo X10 (Dům uměleckého průmyslu ÚLUV), festival 4+4 dny v pohybu premiéra  Vstupenky facebook událost
4*8+Y≠? - site-spcific 12. října v 19.15 Praha, Divadlo X10 (Dům uměleckého průmyslu ÚLUV), festival 4+4 dny v pohybu Vstupenky facebook událost
4*8+Y≠? - site-spcific 13. října v 18.00 Praha, Divadlo X10 (Dům uměleckého průmyslu ÚLUV), festival 4+4 dny v pohybu Vstupenky facebook událost
4*8+Y≠? - site-spcific 13. října v 19.15 Praha, Divadlo X10 (Dům uměleckého průmyslu ÚLUV), festival 4+4 dny v pohybu derniéra  Vstupenky facebook událost
Návrh masky / kresba: Zuzana Režná

Autoři: Florent Golfier-Brechmann, Marie Gourdain, Lukáš Karásek, Zuzana Režná
Performeři: Aneta Bočková, Florent Golfier-Brechmann, Marie Gourdain, Alžběta Jelínková, Lukáš Karásek, Radka Klingerová, Petr Kytka, Marek Menšík, Lukáš Palán, Hana Polanská, Lara Rajnišová, Zuzana Režná

Světelný design: Zuzana Režná
Hudba: Lukáš Palán
Masky: Magdaléna Vrábová
Kostýmy, scénografie: Magdaléna Vrábová, tYhle

Technická spolupráce: Štěpán Hejzlar, Matouš Ondra, Matěj Šenkyřík, Marek Bozděch
Produkce: tYhle, Ludmila Šindlerová
Asistentka produkce: Romana Packová
Koprodukce: 4+4 dny v pohybu

Poděkování: Divadlo X10, Studio ALTA, Truhlárna, František Novotný, Markéta Černá, Jakub Douda, Šindlerovi, Kristína Grežďová, Daniel Tesař, František Dámec

Podpora projektu

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury. Projekt byl podpořen ze Státního fondu kultury MK ČR. Projekt vznikl za finanční podpory festivalu 4+4 dny v pohybu.